*         Canada
-         Fiangonanana katolika Canada
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy eto Quebec, Canada
 
 
*         Etats-Unis d'Amérique
-         Fiarahamivavaka eto Washington, D.C
 
 
*         Suisse
-         Fiangonana  Kristiana Malagasy aty Soisa sy ny manodidina
 
 
*         France
-         Fiangonana Anglikana Malagasy eto Paris
 
-         Fiangonana Loterana Malagasy eto Paris
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Paris
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy Cergy
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy Dijon
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Grenoble
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Ivry Famonjena
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Melun
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Nantes
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Nancy
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, St Etienne
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Toulouse
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy, Troyes
 
 
-         Fiangonana Protestanta Malagasy aty Andafy Fihobiana
 
 
-         Fiangonana Protestanta Vaovao, Bordeaux - Pessac
-         Fiangonana Protestanta Vaovao, Ile de France
 
-         FJKM Gland
 
-         FJKM Montrouge Vaovao, Paris
 
-         FJKM Wagner
 
-         Sekoly Alahady, France
 
 
*         Ile de la Réunion
-         FJKM Saint-Denis de la Réunion
Search ]     [ Previous  |  Next ]     [ Up  |  First  |  Last ]     (Article 29 of 104)
 
©2010, Madagascar101